Co je třeba udělat, když se nám narodí dítě

Příchod miminka je velká událost. Před narozením i po něm je třeba vyřídit spoustu administrativních záležitostí, které není dobré nechat na poslední chvíli.

Ještě před porodem se žádá o peněžitou pomoc v mateřství. Na tu má nárok každá matka, které platil zaměstnavatel v uplynulých dvou letech alespoň 270 dnů nemocenské pojištění. U OSVČ je to 180 dnů v posledním roce, kdy bylo placeno nemocenské pojištění. Žádost vystaví gynekolog a potvrdí termín porodu. Formulář zaměstnavatel zašle na pobočku sociální správy. Na mateřskou dovolenou se nastupuje 6 až 8 týdnů před porodem, nesmí trvat méně než 14 týdnů a více než 28.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek stát vyplatí všem a navazuje na peněžitou podporu v mateřství. Částku 220 000 korun lze čerpat 2, 3 nebo 4 roky, maximálně do 4 let dítěte. Délka čerpání se musí určit napevno a pak se nesmí měnit. Žádá se na úřadu práce na oddělení státní sociální podpory. Potřebujete rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele a doklad o délce vyplácení peněžité podpory v mateřství. Pokud nemáte na mateřskou nárok, zažádat lze v den narození dítěte rovnou o rodičovský příspěvek a automaticky se čerpá 4 roky.

Porodné

Na porodné mají nárok rodiny, kterým se narodí první či druhé dítě a příjmy za předcházející čtvrtletí nepřesáhnou 2,7násobek životního minima. Žádá se na oddělení státní sociální podpory na úřadu práce. Částka se vyplácí jednorázově do 30 dnů ode dne přiznání.

Otcovská

Po porodu během šestinedělí má otec nárok na dávku z nemocenského pojištění. Otcovská se pobírá 7 dnů, které otec stráví doma s novorozencem.

Další sociální dávky

S porodem dítěte se mění životní a existenční minimum domácnosti. Můžete získat příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi nebo přídavky na děti.

Jak vyřídit rodný list

Některé porodnice jej zajistí, vyzvednete si ho na matrice nebo přijde poštou. Někdy ho musí zajistit rodič na městském úřadě obce, pod kterou spadá porodnice, kde se dítě narodilo, ne na matrice v místě trvalého bydliště. Potřebujete OP obou rodičů, oddací list a prohlášení o jméně dítěte, u svobodné matky OP, rodný list a prohlášení o jméně dítěte, u rozvedené matky navíc pravomocný rozsudek o rozvodu manželství a u ovdovělé matky úmrtní list manžela. U dětí narozených mimo manželství, kde bylo určeno otcovství, jsou třeba doklady otce a prohlášení o určení otcovství.

S rodným listem dítěte ohlásíte jeho trvalý pobyt na obecním či městském úřadě.

Registrace u zdravotní pojišťovny

Kromě registrace u dětského lékaře je nutná registrace u zdravotní pojišťovny.

Ode dne narození je dítě automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka. Rodiče musí na pobočce pojišťovny dítě zaregistrovat do 8 dnů od obdržení rodného listu. Potřeba je rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Pojišťovnu je možné změnit jednou ročně.

Nemáte ještě účet?

Registrujte se a získáte
Chci se zaregistrovat