První měsíc života. Jak moc dítě vnímá?

Nové zážitky miminku zprostředkovává celé jeho tělo. Přechod z bezpečí v matčině těle do volného prostoru je náhlou a prudkou změnou. Pro poporodní adaptaci novorozence je prospěšný kontakt s tělem matky.

Hned po porodu podle hlasu dítě rozezná matku i blízké osoby. Do 10 dnů se mu vstřebá plodová voda ze středního ucha. Do té doby vnímá okolí tlumeně a vadí mu ostré zvuky. Už pár minut po narození vnímá barvy i tvary. Nejlépe vidí na 20 až 40 cm, i když nejasně a dokonce vzhůru nohama. Časem se mozek učí otáčet pozorované předměty. Nedokáže aktivně sledovat věci, má nezralé oční pohyby a prostorové vnímání. Schopnost vidění je získaná funkce a je důležité podporovat rozvoj.

Nervový systém

Novorozenecké období trvá 28 dnů. Mozek je vyvinutý, nervové buňky se už jen rozrůstají a vytvářejí nová propojení. Po porodu se stimulují spoje pro záznam a řízení pohybů. Zkušenosti z pobytu v těle matky se násobí a nové zkušenosti podněcují v mozku vznik spojů mezi nervovými buňkami. Reakce miminka probíhají na základě reflexů a vrozených instinktů. Přirozený biorytmus probíhá v krátkých časových úsecích bdění s uspokojováním biologických potřeb.

Reflexy miminka

Mezi reflexy zajišťující přežití patří hledací a sací reflex, který dítěti pomáhá v orientaci a adaptaci. Pro kontrolu správného vývoje slouží Moroův reflex pro udržování rovnováhy, reflex úchopu, plavání, plazení i chůze. Mezi vrozené vzorce chování patří snaha vnímat okolí a křikem upozorňovat na své potřeby. Křik z hladu je jiný než při bolesti, i když se to špatně rozeznává. Miminko se snadno učí upoutat pláčem matčinu pozornost. Vývoj dítěte závisí na přísunu přiměřených podnětů.

Podpora vývoje v 1. měsíci života

Pravidelné krmení, koupání, přebalování i chování podporují vývoj dítěte. Důležitý je způsob péče o miminko. Poskytuje mu zrakové, sluchové, hmatové a emocionální podněty. Základem je rozvíjet jeho smysly. Miminko potřebuje přiměřené množství vhodných smyslových podnětů. Důležité je podporovat speciální schopnosti zraku a sluchu, tedy fixaci předmětů zrakem, sledování na krátkou vzdálenost a poslouchání určitých zvuků.

Všeho s mírou

Rodiče většinou miminko předměty a podněty zahlcují. Pokud miminko častěji uhýbá zrakem, odvrací hlavu a zavírá oči, potřebuje na chvilku klid, než přijde jiný podnět. Všechno je třeba dávkovat jemně, něžně a pozvolna. Žádné prudké pohyby, ale opatrné, láskyplné zacházení pro jeho stimulaci.

Nemáte ještě účet?

Registrujte se a získáte
Chci se zaregistrovat